Endringer i regler for skattelegging av verk og bruk fra 01.01.2019

Se vedlegg for utkast varsel - Endringer i regler for skattelegging av verk og bruk: