Fjerning av oljefyr og oljetank

Fra 2020 blir det forbudt å fyre med olje.

Regjeringen innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 1. januar 2020. Det betyr at dersom du har en oljefyr eller –kamin og fyrer med fossil olje, må du finne alternativ oppvarming.

Tilskudd til fjerning av oljefyr og oljetank

Ut 2018 har Enova økt støtten til fjerning av oljefyr og oljetank. For å kunne motta støtte må du gå over til en varmeløsning Enova godkjenner.  I 2019 halveres tilskuddet og i 2020 avvikles ordningen helt.

Hvorfor fyringsforbud?

Først og fremst skal forbudet mot å fyre med olje redusere Norges klimagassutslipp. Norge har gjennom lov om klimamål (klimaloven) forpliktet seg til å kutte i klimagassutslipp. Forbudet er beregnet å redusere norske utslipp med 340 000 tonn CO2 i året. 
I tillegg vil vi få en miljøgevinst, ettersom gamle nedgravde oljetanker saneres. På den måten unngås en del forurensning til grunn og vassdrag som følge av oljelekkasje.