Rådmannens forslag til budsjett 2019, økonomiplan 2019-2022

Rådmannen la i kommunestyremøtet 13.11.18 fram forslag til budsjett 2019, økonomiplan 2019-2022. Formannskapet skal behandle saken i møte 03.12.18 og kommunestyre vedtar budsjett og økonomiplan i sitt møte 18.12.18

Har du kommentarer til budsjettforslaget er du velkommen til å gå inn på vår kommuneapp og skrive ditt innspill der. Svarene er anonyme, og det er kun mulig å legge inn svar en gang. Frist for å gi innspill er 02.12.