Formannskapets innstilling - økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019

Vedtatt budsjett med rådmannens forslag til endring:

Du finner behandling og budsjett her: