Informasjon om Bjelland oppvekstsenter

Flerbrukshall ved Bjelland oppvekstsenter nærmer seg en realisering, entreprenøren PGE as er valgt som hoved entreprenør. TT anlegg as er tildelt underentreprise for grunnarbeider og riving.

Akkurat nå er oppstartsøknad til behandling, slik at oppstart vil bli i løpet av nærmeste fremtid, feb/mars 2019.

Vi oppdatere når dato er bestemt.

Ved oppstart vil område bli innegjerdet, dette for å sikre oppvekstsenteeret. Grendehuset blir da ikke lengre tilgjengelig for publikum i byggeperioden.

Har du spørsmål, kontakt servicekontoret på telefon 38 28 90 00