KV 3250 Tjomslandsheia

I forb.med oppgradering av veien, vil den kunne bli stengt for gjennomkjøring i perioder, dette skiltes i begge ender. Omkjøring blir via FV406 Lindland. Det vil opprettholdes mulighet for kjøring til eiendommene. Noe venting må påregnes.

Veien er stengt helt ca 400 meter inne fra østsiden, den blir stengt fra DD til og med uke 11

Sp.mål kan rettes til TT Anlegg as som entreprenør. TT anlegg ved Kjetil Nomedal på 970 55719

Eller

Marnardal kommune ved Geir Aamdal på 915 93312