Gebyrregulativ byggesak, matrikkel og plan

For å samordne de nye gebyrregulativene innenfor byggesak, plan og oppmåling/matrikkel har kommunestyet endre sammensetning av gebyrene fra 1.3.2019 i Marnardal.