Spyling av vannledningsnettet

Spyling av vannledningsnettet på Strekningen Mjåvann-Øyslebø-Laudal vil foregå i tidsrommet mandag 06.05. til torsdag 09.05.19.

Spylingen foregår nattestid kl. 22.00-06.00

Når vannet er tilbake kan det være noe misfarget og det kan være luft i rørene. La vannet renne litt før bruk.

Husk å stenge hovedkranen i boligen.

Ved ev. spørsmål kontakt Finn Andersen tlf. 91317968