KV 1650 Finsådal til Høye

I forb.med oppgradering av veien, vil den kunne bli stengt for gjennomkjøring i perioder, dette skiltes i begge ender.
Omkjøring blir skiltet. Det vil opprettholdes mulighet for kjøring til eiendommene. Noe venting må påregnes.
Sp.mål kan rettes til TT Anlegg as som entreprenør ved Kjetil Nomedal på 970 55719
Eller
Marnardal kommune ved Geir Aamdal på 915 93312
Arbeidet starter 13.05.2019 , endringer varsles  på kommunens hjemmeside


Vegen er tenkt helt stengt for gjennomkjøring perioden fra 13-17/5-2019