KV 3250 Tjomslandsheia - Veien vil holdes stengt i korte perioder fra onsdag 15. mai -2019 kl 12.00 og til torsdag 16. mai -2019 kl 17.00

I forb.med videre oppgradering av veien, vil den kunne bli stengt for gjennomkjøring i perioder.
Det vil opprettholdes mulighet for kjøring til eiendommene. Noe venting må påregnes.
Sp.mål kan rettes til TT Anlegg as som entreprenør. TT anlegg ved Kjetil Nomedal på 970 55719
Eller
Marnardal kommune ved Geir Aamdal på 915 93312