Eiendomsskatt 2019 i Marnardal kommune

I henhold til eiendomsskatteloven § 15 vil eiendomsskattelister bli lagt ut til offentlig ettersyn i 3 uker, fra og med 28.2.19 til og med 21.3.19 på servicekontoret i Marnardal rådhus.

Eiendomsskattekontoret