Opptakskriterier og prioritet

Lovpålagte kriterier for prioritet

Kommunale kriterier for prioritet i tillegg til de lovpålagte

Private barnehager har egne vedtekter med egne opptakskriterier som bestemmer hvordan plassene tildeles. Vedtektene finner du på de private barnehagenes hjemmesider. 

 

Dersom det søkes om prioritet til barnehageplass, må dokumentasjon som kreves sendes