Veterinær for Lindesnes veterinærdistrikt

Ingrid Torstensnes

Ingrid Torstensnes er nå i gang som vår nye veterinær for Lindesnes veterinærdistrikt.  

Ingrid har etablert seg med familien på en liten gård ved Øyslebø. Hun kommer nærmest fra en stilling ved Mattilsynet, men har nå valgt å starte opp med veterinærtjenester i Mandal, Lindesnes, Lyngdal og Farsund.

Basen er på Øyslebø og telefonnummeret er 91 90 96 40. Sikrest når du Ingrid kl 08-10. Når Ingrid ikke har kvelds- eller helgevakt vil du få beskjed på telefonen om nummer til den av de øvrige tre i distriktet som har vakt.

Som vanlig har distriktet dobbelt vaktstyrke noen uker nå i lammingsperioden.

Det er veldig gledelig at vi nå igjen har full dekning for veterinærtjenestene og vi håper dette skal bidra til at husdyrproduksjonen i våre kommuner kan utvikles.

Leder for veterinærvakten er Bent Gusevik i Lyngdal, telefonsvar nr 38 34 41 88.