Skriftstørrelse

Hopp til her

Tillatelse til å etablere serveringssted - serveringsbevilling

Den som vil drive serveringsvirksomhet, må ha tillatelse av kommunen før driften igangsettes. Det søkes da om serveringsbevilling på eget skjema.

Søknadsskjema

Det kan søkes om serveringsbevilling til en hver tid.
Du bruker skjemaet Serveringsbevilling som du finner under Skjema.

Kriterier

Bevilling skal gis dersom visse krav er oppfylt og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis.

Kriteriene er:

  • Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift
  • Daglig leder må være myndige
  • Daglig leder må ha gjennomført en etablererprøve. Dette kravet anses også som oppfylt for den som har bestått eksamen i en konkret utdanning som er godkjent av Nærings- og handelsdepartementet som kompetansegivende.
  • Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion m.m. Personer som nevnt i første punktum, må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted.

I serveringsloven er det fastsatt i § 16: Når politiet finner det påkrevd, skal det ved serveringssteder holdes ordensvakter godkjent av politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen, kreve gjennomført kurs.

Søknadsbehandling

Søknadene behandles fortløpende. Før søknaden behandles, sendes den til uttalelse hos politi, skattemyndigheter, brannvesen samt Helse- og omsorgsenheten.

Annen informasjon

  • Last updated on .

Adresse

Åpningstider mandag-fredag: kl. 8-15
Rådhuset - Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal

Kommunenummer: 1021
Organisasjonsnummer: 964 966 931

Kontakt

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 28 90 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler