Skriftstørrelse

SFO

Marnardal kommune eier og driver skolefritidstilbudene i kommunen. Vi har skolefritidstilbud ved Oppvekstsentrene på Øyslebø, Laudal og Bjelland.

Åpningstid/oppholdstid 

Normal åpningstid i SFO er fra 07.00 til 16.30.

Minste oppholdstid er 10 timer i uka. Timene må bestilles fast.

Der hvor SFO ikke er organisert sammen med barnehagen, må det være minimum 3 barn for at det gis tilbud. Ved færre barn vurderes sammenslåing av SFO Øyslebø-Laudal,  eller Laudal-Bjelland.

Styring og ledelse av SFO:

  • SFO sorterer under levekårsenheten
  • Enhetsleder har det overordnede pedagogiske og administrative ansvar
  • Skolefritidsordningen skal ha en daglig leder med relevant bakgrunn
  • Skolens samarbeidsutvalg fungerer som styre. Det kan velges en foreldrerepresentant for SFO.
  • Alle foreldre utgjør et foreldreråd

Bemanning

Når barnetallet overstiger 12 skal vurderes om det er behov for ekstra bemanning..

Opptak

Årets søknadsfrist er tirsdag 1. mars 2018.   Melding om opptak ca . uke 14.

SFO er primært for barn fra 1-4 klasse. Hvis det er ledige plasser, og ikke kreves mer bemanning, kan eldre barn gis tilbud.  Dersom det er flere søkere enn det er plass til, prioriteres de yngste barna.

Klage

Klage behandles av den som står for opptaket og sendes videre til kommunens klagenemd dersom vedtaket opprettholdes.

Opptaksperiode

Barn tas opp for ett år av gangen.

Oppsigelse

Plasser kan sies opp evt. reduseres. Det er 2 måneders oppsigelse.

Foreldrebetaling

Kommunestyret fastsetter foreldrebetalingen hvert år, se gjeldende gebyrregulativ. Servicekontoret står for innkreving hver måned.

Det betales for 38 uker (fri skoleferier og planleggingsdager). De som har behov for tilbud ut over 38 uker må melde sitt behov innen 15.09 for tiden f.o.m. høstferien t.o.m. januar ,   innen 15.01. f.o.m. vinterferien t.o.m. mai  og   15.04 for tiden fram til skolestart på høsten . Denne påmeldingen er bindende. 

NB! Tilbudet i ferier og fridager legges til Laudal SFO.

Timepris/satser: (Vedtatt i kommunestyret des.-2017,  ny behandling i des. 2018).

Til og med 10 t/uke:            1060 kr/mnd

Fra 11 - 19 t/uke                1884 kr/mnd.

20 t eller mer/uke              2237 kr/mnd.

I ferier/fridager er timeprisen 21 kr.

Søskenmoderasjon:

Søskenmoderasjon: 30 % moderasjon for sist innmeldte.

Det er 30 % søskenmoderasjon også mot barnehage.

Ukentlig oppholdstid  rundes av til nærmeste hele eller halve time.

Matpenger

Foreldre betaler for evt. måltid i SFO. Innkreving av matpenger skjer sammen med betalingen for opphold.

Friplass.

Søknad om friplass i SFO på grunnlag av økonomi rettes til sosialkontoret.

Søknad på annet grunnlag  behandles administrativt av skolesjefen ut fra en totalvurdering. Levekårsutvalget er klageinstans.

Søknadsskjemaene finner dere i skoleportalen

 SØKNADSFRIST FOR FAST PLASS  1. mars.

 

 

  • Last updated on .

Adresse

Åpningstider mandag-fredag: kl. 8-15
Rådhuset - Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal

Kommunenummer: 1021
Organisasjonsnummer: 964 966 931

Kontakt

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 28 90 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler